Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Festival Westland Danst!

Inschrijving en annulering

 • De deelnemer is bij het inschrijven op de hoogte van de algemene voorwaarden van Festival Westland Danst! en handelt hiernaar.
 • De aanmelding geschiedt via de website en is definitief na het aanvaarden van de voorwaarden en betaling volgens de aangegeven procedure. Na betaling ontvangt de deelnemer een bevestiging en een e-ticket. Dit is een uniek ticket, geldig voor slechts één deelnemer.
 • Na ontvangst van het e-ticket is annulering niet meer mogelijk. Wél is het ticket overdraagbaar aan iemand anders, binnen dezelfde leeftijdscategorie.
 • Toegang wordt alleen verleend aan deelnemers in bezit van e-ticket. Het festival is niet toegankelijk voor publiek of derden.

Algemene bepalingen

 • De deelnemers aan Festival Westland Danst! dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen van medewerkers en docenten, danwel de daartoe door deze aangewezen personen.
 • Festival Westland Danst! heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de les of de locatie te weigeren.
 • Festival Westland Danst! is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de workshop te (laten) verwijderen.

Privacy

 • Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan in verband met het Festival Westland Danst!
 • Tijdens Festival Westland Danst! worden foto’s en filmopnamen gemaakt, die voor publicaties, zowel on- als offline, kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Festival Westland Danst! geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

Aansprakelijkheid

 • Stichting Westland Danst! is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of ongevallen die tijdens, voor of na de workshops of optredens mochten ontstaan.
 • Stichting Westland Danst! is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadiging aan eigendommen, of eventuele diefstal.
 • Stichting Westland Danst! is niet aansprakelijk voor de schade die door de deelnemers zelf wordt aangebracht aan de zaal of accommodatie, deze zijn voor eigen kosten van de deelnemer.

Foto’s en film

Er bestaat de mogelijkheid tot het maken van foto- en/of filmopnames, mits de docent of performer het niet wil. Het is niet mogelijk opnames te maken van de gehele les. Er mogen geen statieven in de zaal geplaatst worden.